TÁJÉKOZTATÁS

2016. július 1-jétől az elektronikus hitelesítések hazai és európai jogi környezete jelentősen megváltozik. A jogszabályokkal együtt a bizalmi szolgáltatásokra és az elektronikus hitelesítésre vonatkozó nemzetközi szabványok is megváltoznak, ami a NETLOCK tevékenységében és termékeiben is jelentős változásokat eredményez.

VÁLTOZÁSOK

 

FONTOS INFORMÁCIÓ

A tájékoztatóoldalainkat folyamatosan bővítjük és frissítjük az új információknak megfelelően. A változások által érintett ügyfeleinket emailben is értesítjük a teendőkről és a rájuk vonatkozó újdonságokról.

FRISS HÍREK

Újdonságok a korábbi tájékoztatáshoz képest

A korábban ismert szabályozásokhoz képest jelentős változásokat tartalmaznak az eIDAS 2016. július 1-jei hatályba lépését közvetlenül megelőzően kihirdetni tervezett BM rendeletek.

Ennek okán az ügyféltájékoztónkat több ponton módosítani kellett. A főbb újdonságok a következők:

 
 Az összes eat. szerinti aláíró tanúsítványt vissza kell vonniuk a szolgáltatóknak, a szervezeti aláíró tanúsítványokon túl beleértve a személyes és munkatársi aláíró tanúsítványokat is.
 Az aláíró tanúsítványok visszavonási határideje 2016. július 15.
 A korábban kiadott aláíró és bélyegző tanúsítványok megújításához elektronikus aláírással ellátott igénylés szükséges.
 

Az eIDAS szerinti új tanúsítványok változatlan módon 2016. július 1-jétől lesznek érvényesek. A felhasználók számára így két hét áll rendelkezésre a tanúsítványok lecserélésére az alkalmazásokban.

 

AZ eIDAS-ÁTÁLLÁS ÜTEMEZÉSE

A jelenlegi változások elsősorban a nem minősített tanúsítványkiadási szolgáltatásunkat érintik. A minősített tanúsítványkiadás, időbélyegzés és archiválási szolgáltatásunk 2016. július 1-től nem változik, viszont év végéig itt is jelentős változások várhatók, amelyekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk tisztelt Ügyfeleinket.

Az eIDAS-átállás fontosabb, az ügyfeleinket is érintő dátumai az alábbiak:

ÁTÁLLÁS KAPCSÁN ELVÉGZENDŐ TEENDŐ
DÁTUM
 Nem minősített eIDAS szerinti tanúsítványok kiadása
2016.07.01-ig
 Nem minősített eIDAS tanúsítványok igénylése
2016.07.01-től
 Új eIDAS kompatibilis ÁSZF és szabályzatok hatálybalépése
2016.07.01.
 Nem minősített eIDAS tanúsítványok kiadása
2016.07.04-től
 Fokozott biztonságú eat. szerinti aláíró tanúsítványok visszavonása
2016.07.15-én
 Eat. szerint minősített szervezeti aláíró tanúsítványok felhasználhatósága
2016.12.31-ig
 Minősített szolgáltatások megújulása
2016 végéig
 Minősített bélyegzőtanúsítványok kiadása
várhatóan 2016 végétől

SZERZŐDÉSEK ÉS SZABÁLYZATOK MEGÚJÍTÁSA

Tájékoztató a NETLOCK szerződéses feltételeinek és szabályzatainak megújításáról

Az eIDAS hatására megváltozott jogi és szabványi háttérnek megfelelő (lásd jogi összefoglalónkat) rendelkezéseket tartalmazó nem minősített szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szabályzataink és szerződéses feltételeink 2016. július 1-jén lépnek hatályba. Az érintett dokumentumok tervezetei már elérhetőek honlapunkon. A végleges változatokat pedig június végén fogjuk közzétenni.

TERVEZETEK

  • Általános Szerződési feltételek
  • Hitelesítési Rend nem minősített tanúsítványokra
  • Szolgáltatási Szabályzat nem minősített tanúsítványokra
  • Szolgáltatási kivonat nem minősített tanúsítványkiadási szolgáltatáshoz
  • Szolgáltatási kivonat minősített tanúsítványkiadási szolgáltatáshoz

TESZTELJE AZ ÚJ TANÚSÍTVÁNYOKAT!

Az elektronikus hitelelesítés európai jogi környezetével együtt a vonatkozó nemzetközi szabványok is megváltoznak, ami a bizalmi szolgáltatók által kibocsátott tanúsítványokban is változásokat hoz.

TESZTTANÚSÍTVÁNYOK

A legszembetűnőbb változás a bélyegzőtanúsítvány bevezetése, de a nem minősített aláíró tanúsítványok profilja (adattartalma) is változik. 2016. július 1-jét követően a szolgáltatók már kizárólag az új, eIDAS-nak is megfelelő profillal adhatnak ki nem minősített tanúsítványt.

Az új vagy új profilú tanúsítványokkal végzett műveletek (aláírás vagy bélyegzés, és ellenőrzésük) műszakilag megegyeznek az elektronikus aláírás működésével, így az elektronikus hitelesítési alkalmazások cseréje nem lesz szükséges. Tesztelésük azonban mindenképpen ajánlott, s elképzelhető, hogy egyes rendszerek kisebb módosításokat igényelnek.

A tesztelések elvégzéséhez a NETLOCK Kft. minden ügyfele számára biztosít teszttanúsítványokat. A tanúsítványok az alábbi linkeken pkcs#12 formátumban tölthetők le. Letöltés után szokásos módon importálhatja azokat böngészőjébe vagy más alkalmazásába.

A tanúsítványok érvényességi ideje egy év, technikailag megfelelnek a július 1-jétől kibocsátásra kerülő megfelelő éles tanúsítványoknak, felhasználásuk azonban csak tesztelési célra engedélyezett.

A teszttanúsítványok importálásához szükséges útmutatókat terméktámogatás oldalunkon találja, de ügyfélszolgálatunk is készséggel áll rendelkezésére. A tanúsítványok importálásához jelszó nem került beállításra. Amennyiben operációs rendszere vagy alkalmazása jelszót kér az importálás során, kérjük, jelszó beírása nélkül kattintson a Tovább gombra.

JOGSZABÁLYI ÖSSZEFOGLALÓ

2016. július 1-jétől kell alkalmazni az elektronikus hitelesítésre vonatkozó új Európai Uniós jogszabály, az Európai Parlament és Tanács belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU Rendeletét, röviden az eIDAS-t, ami egységes keretet határoz meg az elektronikus hitelesítésre és ügyintézésre az EU területén.

MEGSZŰNŐ JOGSZABÁLYOK

Az eIDAS hatályba lépésével egy időben a magyarországi jogi szabályozás tekintetében is jelentős változásokra kerül sor. 2016. július 1. napjával hatályon kívül helyezésre kerül többek között:

  • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról,
  • a 3/2005. (III.18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről,
  • a 78/2010. (III.25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól.

VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

2016. július 1. napjától kezdően az elektronikus hitelesítésre vonatkozó új előírásokat hazánkban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüt.), valamint a későbbiekben megjelenő BM-rendeletek tartalmazzák.

Amennyiben ideje engedi kérjük, nézze át az eIDAS, az Eüt. és a kapcsolódó jogszabályok által bevezetett fontosabb változásokat az alábbi összefoglalóban, melyet a későbbiekben megjelenő és módosításra kerülő jogszabályok alapján folyamatosan frissíteni fogunk.

A JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS HATÁSAI
NETLOCK-LÉPÉSEK
01

Az eIDAS rendelkezései alapján az egyik tagállamban kibocsátott minősített elektronikus aláírást / bélyegzőt az összes többi tagállamban el kell ismerni minősített elektronikus aláírásként / bélyegzőként. A fokozott biztonságú aláírásokat és bélyegzőket pedig minden EU-tagállam az eIDAS adta keretek között, a hazai jogrendje szerinti joghatással fogadja el.

Ennek köszönhetően a NETLOCK által kiadott minősített tanúsítványokkal olyan aláírások hozhatók létre, amelyeket az egész EU-ban el kell fogadni.

02

Minősített aláíró tanúsítványokat a bizalmi szolgáltatók 2017. június 30. után abban az esetben nyújthatnak, amennyiben ún. megfelelőségértékelést végeznek és azt benyújtják a felügyelethez (NMHH).

Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a jövőben is minősített termékeket tudjunk biztosítani, már készülünk a megfelelőségértékelésre.

03

Elektronikus aláírásokat 2016. július 1-jétől csak természetes személyek hozhatnak létre, jogi személyek csak elektronikus bélyegzőket adhatnak ki (ami nem tévesztendő össze az időbélyegzéssel, ami továbbra is egy szolgáltatói tevékenység).

Emiatt a NETLOCK a fokozott biztonságú szervezeti aláíró tanúsítványait 2016. július 1-jével nem minősített bélyegzőtanúsítványokra cseréli.

04

A minősített szervezeti aláírások tekintetében az Eüt. 2016. december 31-ig türelmi időt határozott meg, ami a minősített szervezeti aláíró tanúsítványok tekintetében év végéig biztosítja azok felhasználását, illetve a szolgáltatók számára azok kibocsátását. Ezek joghatása azonban csak Magyarországon elismert és elfogadott.

Ezzel összhangban a NETLOCK termékportfóliójában év végéig elérhetők lesznek a minősített szervezeti aláíró tanúsítványok.

05

2016. december 31-ét követően a szervezetek minősített szinten is csak bélyegzőket vehetnek igénybe a szervezeti aláíró tanúsítványok helyett.

Az ügyfelek folyamatos üzletmenete érdekében a NETLOCK még 2016-ban bővíteni kívánja termékei körét a minősített bélyegzőkkel.

06

A minősített személyes és munkatársi tanúsítványok eredeti érvényességi idejük végéig tovább használhatók elektronikus aláírások létrehozására.

A 2017. július 1-jétől való használat érdekében a NETLOCK a megfelelőségértékelést mihamarabb el kívánja végezni.

07

A minősített időbélyegzés és archiválás szolgáltatások tekintetében az Eüt. 2016. december 31-ig biztosítja azok igénybevételét és nyújtását. Ezek joghatása azonban csak Magyarországon elismert és elfogadott.

A 2017. január 1-jétől való használat és a teljes EU-ra kiterjedő elfogadottság érdekében a NETLOCK ezen szolgáltatások megfelelőségértékelését mihamarabb el kívánja végezni.

08

A titkosító- és authentikációs tanúsíványokra vonatkozóan az új jogszabályok sem tartalmaznak rendelkezéseket.

A NETLOCK a titkosító- és authentikációs tanúsítványokat az aláíró és bélyegzőtanúsítványoknak egyaránt megfelelő tartalommal biztosítja az ügyfelei részére, hogy azok együttes használata zavartalan lehessen.

09

Az eIDAS a minősített elektronikus aláírás és bélyegző joghatását egységesen meghatározza az EU területére. E szerint a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású, a minősített elektronikus bélyegzők esetében pedig vélelmezni kell a hozzájuk kapcsolódó adatok sértetlenségét és a bélyegző megfelelő eredetét.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 2016. július 1-jétől hatályos szabályozása (196.§) ezt pontosítva a hazai jogi környezetre kijelenti, hogy a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy kiállítója az elektronikus okiraton minősített elektronikus aláírást vagy, minősített elektronikus bélyegzőt helyezett el.

Mivel a minősített aláírás és bélyegző teljes bizonyító erővel bír, és az EU teljes területén az eIDAS szerinti egységes magas joghatás kapcsolódik hozzá a NETLOCK továbbra is ennek alkalmazását ajánlja az ügyfelei részére.

10

Az eIDAS a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és bélyegző joghatását nemzeti hatáskörbe utalja. A Pp. ezzel a felhatalmazással élve a

a.) a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző esetében a minősített elektronikus aláírással és minősített elektronikus bélyegzővel azonos joghatást biztosít,

b.) a nem minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás és bélyegző tekintetében pedig kijelenti, hogy a velük hitelesített elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező bizonyításig meg nem hamisítottnak kell tekinteni, kivéve, ha az okirat rendellenességei vagy hiányai ezt a vélelmet megdöntik.

Mivel Magyarország területén a minősített tanúsítványokkal létrehozott fokozott biztonságú elektronikus aláírás és bélyegző joghatása megegyezik a minősített aláírás és bélyegző joghatásával, ezért az előbbiek alkalmazását a Magyarország területén működő ügyfeleinknek tudjuk javasolni, különösen, ha automatizált eljárásokkal, nagy tömegben készítenek aláírt / bélyegzett dokumentumokat (kivéve, ha ágazati vagy más jogszabályok minősített aláírást vagy bélyegzőt követelnek meg).

A nem minősített tanúsítványokon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás és bélyegző alkalmazását azok számára javasoljuk, akiknek az alacsonyabb joghatás is elegendő, és kizárólag hazánkban alkalmazásra kerülő dokumentumokat állítanak elő.

11

Az eIDAS az SSL-tanúsítványokra is egységes európai szabályozást alkotott, s bevezette a minősített és nem minősített SSL-tanúsítvány fogalmát.

Ügyfeleinknek ezért azt tanácsoljuk, hogy SSL-tanúsítványukat a NETLOCK-tól szerezzék be, s ne válasszanak az EU területén kívüli, nem eIDAS szerint működő szolgáltatót.

12

Az eIDAS további – korábban nem létező – bizalmi szolgáltatásokat is bevezetett, így például az elektronikus aláírások létrehozását és ellenőrzését.

A NETLOCK már tavaly megjelent ez irányú szolgáltatásával, a NETLOCK SIGN-nal, ami felhőalapú fokozott biztonságú elektronikus aláírást és bélyegzést tesz lehetővé a vállalati ügyfeleink számára. E tanúsított termékünk már jelenleg is megfelel az eIDAS előírásainak, s egy igen kedvező, kényelmes és modern alternatívát kínál az eddig megszokott kliensoldali aláírás helyett.

13

A jogszabályok mellett megváltoztak az elektronikus hitelesítésre vonatkozó nemzetközi szabványok, melyek a szolgáltatók által nyújtott termékekben/szolgáltatásokban is változást okoznak.

A NETLOCK az új szabványoknak megfelelő nem minősített tanúsítványokat bocsát ki 2016. július 1-jétől, aminek érdekében a szabályzatainkat is átalakítottuk. Ezt követően az év végéig a minősített tanúsítványok tekintetében is áttérünk az új szabványokra, s egyéb szolgáltatásainkat és alkalmazásainkat is folyamatosan átalakítjuk. Ennek köszönhetően termékeink nem csak jogilag, de technikailag is elfogadottak maradnak az egész világon.

ÚJ NEM MINŐSÍTETT TANÚSÍTVÁNYKIADÓI STRUKTÚRA

A STRUKTÚRA MEGÚJÍTÁSA

2016. július 1-én a NETLOCK Kft. elérhetővé teszi az ügyfelei számára a megújított nem minősített (korábban fokozott biztonságúnak hívott) tanúsítványkiadói infrastruktúráját. A változásoknak köszönhetően az ügyfeleinket egy, a korábbinál modernebb informatikai rendszerrel és letisztultabb termékstruktúrával tudjuk kiszolgálni, ami egyúttal megfelel az új, 2016. július 1-jétől hatályba lépő egységes európai szabályozásnak és szabványoknak is (eIDAS).

ÚJ TANÚSÍTVÁNYKIADÓK

A legközelebbi tanúsítványmegújítás vagy új igénylés alkalmával tanúsítványát már az új kiadók valamelyikéből fogjuk kiadni: amennyiben jelenlegi tanúsítványát chipkártyáról vagy tokenről használja, úgy a NETLOCK Trust Advanced Plus CA, amennyiben pedig tanúsítványát szoftveresen, azaz a számítógépére telepítve használja, a NETLOCK Trust Advanced CA alól. Az új kiadói tanúsítványokat vegye fel az Ön által alkalmazott aláíró alkalmazás tanúsítványtárába.

A változások röviden összefoglalva
01

A nem minősített tanúsítványok a jövőben eszközös (pl.: kártya és olvasó) illetve szoftveres változatban állnak ügyfeleink rendelkezésére.

02

A személyes és üzleti (korábban munkatársi) aláíró tanúsítványok mellett pedig egyúttal megjelennek a bélyegzőtanúsítványok is, amik a szervezeti aláíró tanúsítványokat váltják.

03

Az új tanúsítványok a szabványoknak megfelelő új profillal készülnek. A titkosító- és authentikációs tanúsítványok az aláíró és bélyegzőtanúsítványokhoz hasonló tartalommal lesznek elérhetők.

04

Az új nem minősített kiadók már megjelentek az európai bizalmi listákon, a Windows és a böngészők pedig a többi NetLockos kiadóhoz hasonlóan elfogadják őket. A kiadók saját tanúsítványait Ön is letöltheti oldalunkról.

05

A változások az SSL és a kódaláíró tanúsítványokat nem érintik.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK AZ ÚJ KIADÓKRÓL

A nem minősített tanúsítványkiadási tevékenység megújítása nem csak a kiadóinkat, de a szabályzatainkat és szerződéses feltételeinket is érinti. Ezek új változata 2016. július 1-jén lép hatályba, de a tervezeteket már most megtalálja oldalunkon.

Az új tanúsítványok listaárairól hamarosan weboldalunkon tájékozódhat.

Amennyiben jelenleg szervezeti aláíró tanúsítványt használ, akkor kérjük, nézze meg a szervezeti tanúsítvány tulajdonosok számára készült tájékoztatónkat is.

 

A TANÚSÍTVÁNYOK JÖVŐJÉRŐL

Az elektronikus hitelesítések hazai és európai jogi környezete 2016. július 1-jétől jelentősen megváltozik (lásd bővebben jogi összefoglalónkat). A jogszabályokkal együtt a bizalmi szolgáltatásokra és az elektronikus hitelesítésre vonatkozó nemzetközi szabványok is megváltoznak, ami a szolgáltatók tevékenységében és termékeiben is változásokat eredményez. A főbb változások tanúsítványtípusonként az alábbiak:

A fokozott biztonságú aláíró tanúsítványok a jövőben úgynevezett nem minősített aláíró/bélyegző tanúsítvány néven lesznek igényelhetők. Ezek a nem minősített tanúsítványok megfelelnek a korábban fokozottnak hívott szintnek és fokozott biztonságú aláírás/bélyegző készítésére alkalmasak.

Az elnevezésen túl ezen tanúsítványok kiadói (lásd tájékoztatónkat a tanúsítványkiadói struktúra megújításáról), díjai és a profilja (adattartalma) is változik. A 2016. július 1. után kiadott tanúsítványok már ezzel az új profillal lesznek elérhetők. Az ilyen tanúsítványra vonatkozó igénylését emiatt (és az esetleges zsúfoltság elkerülésére) - lehetőség szerint - érdemes 2016. július 4-ét követően időzítenie.

A korábban kiállított fokozott biztonságú aláíró tanúsítványok 2016. július 15-ét követően nem használhatók, az ilyen tanúsítványokat a szolgáltatóknak kivétel nélkül és kötelezően vissza kell vonnia legkésőbb 2016. július 15-ig. Helyettük a szolgáltatók 2016. július 1-ei kezdő érvényességgel nem minősített eIDAS megfelelő aláíró és bélyegző tanúsítványokat állítanak ki. Lásd bővebb tájékoztatónkat alább (teendők megújítás kapcsán).

Az új formátumú tanúsítványok előzetes tesztelése mindenképpen ajánlott, mivel elképzelhető, hogy egyes rendszerek kisebb módosításokat igényelnek. (A tesztelések elvégzéshez a NETLOCK Kft. minden ügyfele számára biztosít teszttanúsítványokat, melyek itt tölthetők le.) Egyúttal az aláírási szabályzat – vagy más szabályzatok, dokumentációk – aktualizálása is szükséges lehet, és az aláírást alkalmazó partnereinek a tájékoztatása is ajánlott, amiket Ön tud megtenni.

A minősített aláíró tanúsítványok esetében 2016. július 1-jén nem változtatunk sem az elnevezéseken, sem a profilon, sem az árakon. A már kiadott tanúsítványok probléma nélkül használhatók 2016. július 1-jét követően is.

Egyes típusok esetén azonban 2017. január 1-jéig, illetve 2017. július 1-jéig szintén átállunk az új eIDAS szerinti profilokra, ami egyúttal új szabályzatokat is jelent és változtatásokat eredményezhet a kiadók és a díjak terén is.

A minősített szervezeti aláíró tanúsítványok használata a magyarországi szabályozás szerint 2016. december 31-éig a jelenlegi módon és joghatásokkal biztosított marad hazánkban - addig akár új minősített szervezeti aláíró tanúsítványok is igényelhetők, illetve a korábbi tanúsítványok megújíthatók. E minősített szervezeti aláíró tanúsítványok azonban csak Magyarország területén lesznek elfogadottak, az EU új szabályozása nem ismeri el őket, a velük létrehozott elektronikus aláírások elfogadása így más országokban nem biztosított.

A hazai bizalmi szolgáltatók – így a NETLOCK – kínálatában a megfelelőségértékelési lehetőségek korlátos volta és a hatósági ellenőrzés időigénye miatt – 2016. július 1-jétől a bélyegzőtanúsítványok csak nem minősített szinten lesznek elérhetők. A minősített bélyegzők kiállítására előre láthatóan 2016 végén vagy 2017 első felében nyílik mód.

A munkatársi aláíró tanúsítványok minősített és nem minősített szinten egyaránt folyamatosan elérhetők lesznek a jövőben.

A jelenlegi fokozott biztonságú munkatársi aláíró tanúsítványok 2016. július 1-től úgynevezett nem minősített üzleti aláíró tanúsítványként lesznek igényelhetők.

A személyes aláíró tanúsítványok esetében a fentebb leírt általános újdonságokon túl további változás nem várható.

A minősített, illetve a nem minősített tanúsítványok mellé a nekik megfelelő profilú nem aláíró (authentikációs, titkosító) tanúsítványokat tudunk biztosítani. Az új kiadókból kiadott új profilú tanúsítványok esetében tájékozódjon a díjainkról!

A fentiekben ismertetett változások a közigazgatási tanúsítványokra is értendőek.

Az SSL- és kódaláíró tanúsítványok esetében 2016. július 1-ével nem várhatók változások.

TEENDŐK MEGÚJÍTÁS KAPCSÁN

Az új tanúsítvány kibocsátásáról a tanúsítványban szereplő email címen értesítjük. Az értesítést követően Önnek nincs más dolga, mint ügyfélmenüjébe belépve letölteni és útmutatónknak megfelelően telepíteni új tanúsítványát.

Amennyiben Ön szoftveres tanúsítványt használ, kérjük, a Szoftveresen tárolt tanúsítványok telepítési útmutatóját (10.4.2. fejezet), amennyiben pedig eszközön (chipkártyán vagy tokenen) használja a tanúsítványát, a Kártyára kiadott tanúsítványok használati útmutatóját (10. fejezet) kövesse. Az útmutatóban megadott lépések pontos betartásával néhány perc alatt telepítheti és használatba is veheti új tanúsítványát. Amennyiben kérdése van a tanúsítványcserével kapcsolatban, kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, előzetesen ellenőrizze ügyfélmenü bejelentkező nevét és jelszavát. Amennyiben nem tud bejelentkezni az ügyfélmenüjébe, keresse Ügyfélszolgálati munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk 2016. július 15-én várhatóan a szokásosnál leterheltebb lesz, így javasoljuk, hogy esetleges kérdéseiket már előzőleg tegyék fel, az ügyfélmenübe való bejelentkezési problémát pedig, kérjük, mihamarabb jelezzék. Kérjük, hogy támogatási igényükkel – lehetőség szerint – e-mailben forduljanak hozzánk. Kollégáink mindenkit vissza fognak hívni.