NETLOCK logo

Általános tudnivalók

Minősített elektronikus aláírás előállításához minősített tanúsítvány és BALE minősítésű kriptográfiasi eszköz szükséges.

Minősített tanúsítvány a jogszabályi előrírások szerint kizárólag az igénylővel történő személyes találkozás után és a tanúsítványkibocsátáshoz szükséges adatok hiteles eredeti dokumentumokkal történő igazolása után adható ki.

A tanúsítványkibocsátást megelőzően az azonosítást a NETLOCK Kft. munkatársai végzik el ügyfélszolgálatunkon, vagy külön igény esetén mobilRA szolgáltatásunk keretében az Ön által megjelölt helyen. Amennyiben mobilRA szolgáltatásunk igénybevétele akadályba ütközik, lehetősége van kézbesítési megbízottunk igénybevételét kérni. Ebben az esetben, kérjük, fáradjon el egy közjegyzőhöz, aki igazolja adatai valódiságát és aki előtt a Szolgáltatási szertződést aláírja.

Tájékoztató a minősített tanúsítványok változásairól

2016. július 1-jétől az elektronikus hitelesítések hazai és európai jogi környezete jelentősen megváltozott. A jogszabályokkal együtt a bizalmi szolgáltatásokra és az elektronikus hitelesítésre vonatkozó nemzetközi szabványok is megváltoztak, ami a NETLOCK tevékenységében és termékeiben is jelentős változásokat eredményez.

A minősített aláíró tanúsítványok esetében az átállás fokozatos: a szervezeti tanúsítványok esetén 2017. január 1-jéig, más esetben július 1-jéig állunk át az új eIDAS szerinti profilokra, ami egyúttal új szabályzatokat is jelent és változtatásokat eredményezhet a kiadók és a díjak terén is.

Kérjük, kísérje figyelemmel folyamatosan frissülő eIDAS tájékoztatónkat.

Minősített tanúsítványok megrendelése és a kibocsátás menete

Tanúsítványigénylés előtt kérjük olvassa el a Minősített Hitelesítés Szolgáltatás Szolgáltatási Szabályzatát és az Általános Szerződési Feltételeket. A dokumentumokat megtekintheti itt illetve a főoldalon a "Szabályzatok, dokumentumok" menüpont alatt.

 

Személyes aláíró tanúsítvány megrendelésének lépései

 • Megrendelőlap letöltése és kitöltése
 • Kitöltött megrendelőlap elküldése faxon a 06 1 700 2828-es számra vagy e-mailben: kerelmek@netlock.hu
 • A megrendelőlap alapján regisztrációs adminisztrátoraink létrehozzák ügyfélmenüjét.
 • Az ügyfélmenü létrejöttéről és megrendelés befogadásáról Ügyfélszolgálatunk tájékoztató e-mailt küld.
 • Tanúsítvány díjának kiegyenlítése (számla alapján).
 • Belépési nyilatkozat aláírása közjegyző vagy a NETLOCK Kft. munkatársa előtt.
 • Az eszközök (chipkártya, kártyaolvasó, PIN-kártya) átvétele a NETLOCK Kft. munkatársától vagy a futártól.
 • Tanúsítvány használatba vétele.

Megrendelés során bemutatandó dokumentumok

 • Személyes azonosításra alkalmas okmányok (részletesen lásd lentebb)
 • Belépési nyilatkozat (a tanúsítvány típusának megfelelően aláírva/hitelesítve)

A NETLOCK Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez a természetes személy azonosítása a személyazonosító dokumentumok alapján történik.

Személyes azonosításra alkalmas okmányok: (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (3) alapján):

 • érvényes személyazonosító igazolvány, vagy
 • érvényes kártyaformátumú vezetői engedély, vagy
 • érvényes útlevél és
 • a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala.

A NETLOCK Kft. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 12. § (1) bekezdésének megfelelően jogosult az aláíró személyazonosító igazolványa, útlevele, (kártyaformátumú) gépjárművezetői engedélye vagy egyéb, személyazonosításra alkalmas okmánya alapján személyazonosságát megállapítani.

Minősített Személyes (Class QA) aláíró tanúsítványok árai

Ügyleti érték Személyes tanúsítvány
5 millió Ft 20.000 Ft + áfa
20 millió Ft 30.000 Ft + áfa
50 millió Ft 40.000 Ft + áfa

FONTOS! A tanúsítványok díjai éves díjak. A kiadott tanúsítványok a kibocsátástól számított egy évig érvényesek. A további használhatóság érdekében a lejáratot megelőzően a tanúsítványok megújítása szükséges.

A minősített tanúsítványok ára tartalmazza a biztonságos aláíró eszköz (BALE) és a hitelesítés-szolgáltatás díját, viszont nem tartalmazza az azonosítási folyamathoz szükséges közjegyzői aláíráshitelesítés díját (kb.1.500 Ft), illetve a legnagyobb ügyleti értékű tanúsítványoknál a közjegyzői okiratba foglalás díját (kb. 5.000-15.000 Ft), amitől a Szolgáltató előre jelzett esetekben eltekinthet.

Munkatársi és szervezeti aláíró tanúsítvány megrendelésének lépései

 • Megrendelőlap letöltése és kitöltése
 • Kitöltött megrendelőlap elküldése faxon a 06 1 700 2828-es számra vagy e-mailben: kerelmek@netlock.hu
 • A megrendelőlap alapján regisztrációs adminisztrátoraink létrehozzák ügyfélmenüjét.
 • Az ügyfélmenü létrjöttéről és megrendelés befogadásáról Ügyfélszolgálatunk tájékoztató e-mailt küld.
 • Tanúsítvány díjának kiegyenlítése (számla alapján).
 • Hozzájáruló és elfogadó nyilatkozat kitöltetése és aláírása, illetve megküldése a NETLOCK Kft. részére a szükséges (ld. lent) szervezetazonosító dokumentumokkal együtt.
 • Belépési nyilatkozat aláírása közjegyző vagy a NETLOCK Kft. munkatársa előtt.
 • Az eszközök (chipkártya, kártyaolvasó, PIN-kártya) átvétele a NETLOCK Kft. munkatársától vagy a futártól.
 • Tanúsítvány használatba vétele.

Megrendelés során bemutatandó dokumentumok

 • Személyes azonosításra alkalmas okmányok (részletesen lásd lentebb)
 • Belépési nyilatkozat (a tanúsítvány típusának megfelelően aláírva/hitelesítve)
 • Cégkivonat (munkatársi tanúsítvány igénylése esetén):
  • 30 napnál nem régebbi, eredeti dokumentum bemutatása a Regisztrációs Egység kollégái előtt
  • Amennyiben az ügyfélnek nem áll módjában a 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példányát bemutatni, úgy a Regisztrációs Egység kollégái az ügyfél kérésére a NETLOCK Kft. mindenkor hatályos árlistájában meghatározott díj ellenében elektronikus közokirati formában lekérdezik a cégkivonatot
 • Aláírási címpéldány (munkatársi tanúsítvány igénylése esetén)
 • Kitöltött és aláírt Hozzájáruló és elfogadó nyilatkozat (5 vagy ezt meghaladó számú munkatársi tanúsítvány igénylése esetén).

A NETLOCK Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez a természetes személy azonosítása a személyazonosító dokumentumok alapján történik.

Személyes azonosításra alkalmas okmányok: (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (3) alapján):

 • érvényes személyazonosító igazolvány, vagy
 • érvényes kártyaformátumú vezetői engedély, vagy
 • érvényes útlevél és
 • a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala.

A NETLOCK Kft. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 12. § (1) bekezdésének megfelelően jogosult az aláíró személyazonosító igazolványa, útlevele, (kártyaformátumú) gépjárművezetői engedélye vagy egyéb, személyazonosításra alkalmas okmánya alapján személyazonosságát megállapítani.

Minősített Munkatársi és Szervezeti (Class QA) aláíró tanúsítványok árai

Ügyleti érték Munkatársi és szervezeti tanúsítvány
5 millió Ft 30.000 Ft + áfa
20 millió Ft 50.000 Ft + áfa
50 millió Ft 70.000 Ft + áfa

FONTOS! A tanúsítványok díjai éves díjak. A kiadott tanúsítványok a kibocsátástól számított egy évig érvényesek. A további használhatóság érdekében a lejáratot megelőzően a tanúsítványok megújítása szükséges.

A minősített tanúsítványok ára tartalmazza a biztonságos aláíró eszköz (BALE) és a hitelesítés-szolgáltatás díját, viszont nem tartalmazza az azonosítási folyamathoz szükséges közjegyzői aláíráshitelesítés díját (kb.1.500 Ft), illetve a legnagyobb ügyleti értékű tanúsítványoknál a közjegyzői okiratba foglalás díját (kb. 5.000-15.000 Ft), amitől a Szolgáltató előre jelzett esetekben eltekinthet.