TÁJÉKOZTATÁS

2016. július 1-jétől az elektronikus hitelesítések és a bizalmi szolgáltatások hazai és európai jogi környezete és a vonatkozó nemzetközi szabványok jelentősen megváltoztak.

Nem minősített (fokozott biztonságú szolgáltatásainkat) már 2016 júliusa óta az új szabályoknak megfelelően nyújtjuk.

2017. július 1-ig pedig minősített szolgáltatásaink esetében is megtörténik az átállás. A jogszabályok szerint ehhez szükséges megfelelőségértékelési eljárás folyamatban van. A megfelelőségértékelést és a hatósági bejegyzést követően a teljes szolgáltatási portfóliónk az eIDAS szerinti bizalmi szolgáltatásokként érhetők el.

A régi jogszabályok szerinti minősített tanúsítványok 2017. június 30-ig adhatók ki, ezt követően már csak az új uniós szabályoknak megfelelő aláíró, bélyegző és weboldal-hitelesítő tanúsítványok igényelhetők a NETLOCK-tól (a jogszabályok hatálya alá nem tartozó autentikációs, titkosító, kódaláíró és onlineSSL tanúsítványok folyamatosan és változatlan feltételekkel elérhetők).

A minősített szervezeti aláíró tanúsítványokat június 30-ig a NETLOCK-nak vissza kell vonnia, mely helyett térítésmentesen biztosítunk majd új minősített bélyegző tanúsítványt. Az érintett Ügyfeleink a tanúsítványcsere időpontjáról, folymatáról és az általuk megtenni szükséges lépésekről közvetlen tájékoztatást fognak kapni e-mailben.

 

ÚJ SZABÁLYZATOK ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztató a NETLOCK szerződéses feltételeinek
és szabályzatainak megújításáról

Az eIDAS hatására megváltozott jogi és szabványháttérnek megfelelő (lásd jogi összefoglalónkat) rendelkezéseket tartalmazó nem minősített szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szabályzataink és szerződéses feltételeink már 2016-ban hatályba léptek. elérhetőek.

A minősített szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok és szerződési feltételek tervezetét várhatóan 2017. május 15-én közzétesszük weboldalunkon. Minősített szolgáltatásainkra vonatkozó új szabályzataink hatálybalépése leghamarabb június 15-én, legkésőbb július 1-jéig várható.

 

TERVEZETEK

 • Általános Szerződési feltételek
 • Szolgáltatási Rend Minősített Tanúsítványoszolgáltatásra
 • Szolgáltatási Szabályzat Minősített Tanúsítvány-szolgáltatásra
 • Szolgáltatási Rend Minősített Időbélyeg-szolgáltatásra
 • Szolgáltatási Szabályzat Minősített Időbélyeg-szolgáltatásra
 • Szolgáltatási Rend Minősített Archiválásszolgáltatásra
 • Szolgáltatási Szabályzat Minősített Archiválásszolgáltatásra
 • Szolgáltatási Kivonat

JOGSZABÁLYI ÖSSZEFOGLALÓ

2016. július 1-jétől kell alkalmazni az elektronikus hitelesítésre vonatkozó új Európai Uniós jogszabály, az Európai Parlament és Tanács belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU Rendeletét, röviden az eIDAS-t, ami egységes keretet határoz meg az elektronikus hitelesítésre és ügyintézésre az EU területén.

MEGSZŰNŐ JOGSZABÁLYOK

Az eIDAS hatályba lépésével egy időben a magyarországi jogi szabályozás tekintetében is jelentős változásokra kerül sor. 2016. július 1. napjával hatályon kívül helyezésre kerül többek között:

 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról,
 • a 3/2005. (III.18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről,
 • a 78/2010. (III.25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2016. július 1. napjától kezdően az elektronikus hitelesítésre vonatkozó új előírásokat hazánkban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüt.), valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek tartalmazzák.

 

A TANÚSÍTVÁNYOK JÖVŐJÉRŐL

Az elektronikus hitelesítések hazai és európai jogi környezete 2016. júliusától megváltozott (lásd bővebben jogi összefoglalónkat). A jogszabályokkal együtt a bizalmi szolgáltatásokra és az elektronikus hitelesítésre vonatkozó nemzetközi szabványok is megváltoztak. Ez a szolgáltatók tevékenységében és termékeiben már eddig is több változást eredményezett, főként a nem minősített szolgáltatások területén. A minősített szolgáltatások kapcsán azonban a fontosabb változások 2017. július 1-jétől lesznek érzékelhetők.

A 2016. július 1. után kiadott tanúsítványok már az új, eIDAS-nak megfelelő profillal érhetők el. A korábban kiállított fokozott biztonságú aláíró tanúsítványok 2016. július 15-én visszavonásra kerültek, helyettük pedig a NETLOCK 2016. július 1-ei kezdő érvényességgel nem minősített eIDAS-nak megfelelő aláíró és bélyegző tanúsítványokat állított ki.

A minősített aláíró tanúsítványok esetében 2017. július 1-jéig állunk át az új eIDAS szerinti profilokra, ami egyúttal új szabályzatokat is jelent és változtatásokat eredményezhet a kiadók és a díjak terén is.

A minősített szervezeti aláíró tanúsítványok használata 2017. június 30-ig az eddig megszokott módon és joghatásokkal biztosított marad hazánkban. E minősített szervezeti aláíró tanúsítványok azonban csak Magyarország területén elfogadottak, az EU új szabályozása nem ismeri el őket, a velük létrehozott elektronikus aláírások elfogadása így más országokban nem biztosított.

A hazai bizalmi szolgáltatók – így a NETLOCK – kínálatában a megfelelőségértékelési lehetőségek korlátos volta és a hatósági ellenőrzés időigénye miatt – 2016. július 1-jétől a bélyegzőtanúsítványok csak nem minősített szinten elérhetők. A minősített bélyegzők kibocsátása előre láthatóan 2017 első félévében kezdődhet meg.

2016. július 1. előtt a weboldal-hitelesítő (SSL) tanúsítványokra sem eu-s sem hazai jogszabályok nem vonatkoztak. Az eIDAS azonban bemelte a jogilag szabályozott bizalmi szolgáltatások közé a webszerverek hitelesítését szolgáló tanúsítványokat is és meghatározta a minősített weboldal-hitelesítő tanúsítványt.

A weboldal-hitelesítő tanúsítvány a NetLock kínálatában is meg fog jelenni - várhatóan 2017. július 1-jétől. Magyarországon egyedülálló módon ezek a tanúsítványok egyúttal az ún. Extended Validation (EV) szabályoknak is megefelelnek majd. Az ilyen tanúsítványokkal hitelesített weboldalakat a böngészők kiemelten biztonságosnak mutatják.