Miért van az eReport csomagra szükségem?

hogy legyen mivel aláírnia..

A jogszabályban meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozásához Önnek olyan elektronikus tanúsítványra van szüksége, amelyet a Nemzeti Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett fokozott biztonságú vagy minősített hitelesítés-szolgáltató (ilyen a NetLock Kft.) bocsátott ki. A rendelet előírja, hogy a feltöltéshez használt tanúsítvány természetes személy részére legyen kiállítva. A eReport csomagjainkban szereplő tanúsítványok ezen előírásnak is megfelelnek.

a biztonság kedvéért, hogy illetéktelenek ne használhassák..

A csomagok által tartalmazott fokozott biztonságú személyes aláíró tanúsítványok személyhez kötődő tanúsítványok. Az aláírási jog átadása tilos! A személyes tanúsítvány más általi használata visszaélésekre adhat alkalmat, így azokat csak a tanúsítványban feltüntetett személy használhatja. Egy fokozott biztonságú tanúsítvány használatával tett elektronikus aláírás, az írásbeliség joghatásával ruházza fel az aláírt dokumentumot, így az a személy aki hozzáfér a tanúsítvány titkos kulcsához, képes lesz az Ön nevében nyilatkozatokat tenni, szerződést aláírni, stb. Ennek megakadályozására biztonságos chipkártya használatát javasoljuk, amellyel Ön magánkulcsát mindig magánál tarthatja, a kulcspár belőle nem nyerhető ki, illetve a kártya csak a hozzá tartozó PIN kód ismeretében használható. eReport csomagjainkban a tanúsítványokat ebben a formában kínáljuk Önnek.

hogy mindig tudjon aláírni..

Ha az adott intézménynél csak egy személy rendelkezik tanúsítvánnyal és Ő tegyük fel valamilyen okból elérhetetlenné válik (pl. megbetegszik) vagy a tanúsítványa elveszik (pl. eszközét elhagyja), akkor a vizsgaszervező nem tudja adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni. Az ilyen helyzet elkerülése érdekében javasoljuk, hogy legalább két személy részére szerezzen be tanúsítványokat.