Szabályozás

Szakmai vizsgák (NMH-SZFI)

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározott adataikat a vizsgaszervezők kötelesek számítógépes nyilvántartás céljából a vizsga befejezését követő harminc napon belül, elektronikus úton, digitális aláírással eljuttatni a Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Szak- és Felnőttképzési Intézetbe.

Az adatküldés - mely a 2005. július 1-jét követően szervezett szakmai vizsgákra vonatkozik - mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakmai képzést lezáró szakmai vizsgák után kötelező, valamennyi OKJ szerinti szakképesítés szakmai vizsgáját követően, mindegyik szakmacsoport vonatkozásában.

A rendelet előírja, hogy a központi nyilvántartáshoz megküldendő adatlapokat kizárólag elektronikus úton, nem minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumként kell eljuttatni az NMH-SZFI részére.


A köznevelés információs rendszere (KIR)

A köznevelés információs rendszere (KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus adatszolgáltatási rendszer.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a köznevelési feladatokat ellátó intézmények számára a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetését illetve az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatok szolgáltatását írja elő. A törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint az adatokat a KIR honlapján keresztül elektronikus úton, nem minősített elektronikus aláírással kell megküldeni.

A rendelet értelmében, papír alapú adatközlésre csak abban az esetben van lehetőség, ha az Internet hozzáférés az intézmény vagy a fenntartó településén nem biztosított.

A köznevelési intézmények képviselőinek a rendelet 25. § (3) bekezdése szerint minden év október 15-ig jelentést kell küldeniük a KIR felé az október 1-i állapot szerinti közérdekű adatokról.


A felsőoktatási információs rendszer (FIR)

A felsőoktatási információs rendszer (FIR) a felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a felsőoktatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó közhiteles, elektronikus nyilvántartás.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatási intézmények részére meghatározott nyilvántartások vezetését és ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatást ír elő. A törvényben meghatározott adatszolgáltatás módjának részleteit a 79/2006. kormányrendelet szabályozza, melynek 6. § (4) bekezdése szerint az adatközlés történhet közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással vagy a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján, az Ügyfélkapu által biztosított rendszerben.