Helyzetkép

Jelen és jövő

A belföldi áruterítés során jelenleg papíralapú okmányokat, kísérőjegyzékeket visznek magukkal a fuvarosok, ezzel igazolva a tevékenység végzésének helyét és idejét, illetve a szállított rakomány összetételét. A szállítmányt kísérő papíralapú dokumentumot használják fel az áruátvételi procedúra során az átvétel igazolására, az esetleges eltérések dokumentálására. A fuvaros és a megrendelő fél által aláírt (hitelesített) dokumentum képezi a számla mellékletét a szállító és a megrendelő közötti tranzakció pénzügyi elszámolásánál.

A papíralapú folyamat elég körülményes, és a szabálytalan vagy helytelen kezelés miatt gyakran vitára ad okot a felek között az elszámoláskor. Ennek kivédésére több eljárást alkalmaznak, mint például a rakbélyeg használatát vagy a bizonylatkitöltési szabályok szigorú végrehajtatását, illetve az érintett személyek leltárfelelősségének kialakítását.

A modern elektronikus kommunikációs módszerek és vállalatirányítási rendszerek lehetővé teszik az elektronikus dokumentumkezelést, ezeknek azonban eddig nem sikerült kiváltaniuk a papíralapú dokumentumkezelést az árufuvarozásban, hanem egy párhuzamos eljárás jött létre. Ennek során a szállítólevelet már elektronikus fájlként is egyre gyakrabban elküldi a szállító a megrendelő részére. Ez történhet egy, a fuvaros által vitt médián vagy manuális fájlátvitellel, továbbá az ERP és kereskedelmi rendszerek közvetlenül is kommunikálhatnak egymással.

Az elektronikus szállítólevél jövője

Az utóbbi módszer révén már emberi kéz érintése nélkül megoldható, hogy a kibocsátó rendszerből a megrendelő rendszerébe kerüljenek az adatok, és a feldolgozásuk is megtörténjen. Az autóipar után az FMCG szektorban is egyre inkább építenek az EDI kommunikáció nagyfokú integrálhatóságára. Az üzenet szabványossága egyértelműen leírja, milyen folyamatokhoz, milyen szegmensekben, milyen információk megadásával lehet kommunikálni. Az EDI üzenetek azonban a fuvarozás során közvetlenül nem alkalmazhatók, a fuvaros és a hatóság számára azok nem elérhetők.

A fent részletezett folyamatok egyszerűsítésére kínál választ a NetLock eszállítólevél megoldása. A tovább előnyök megtekintéséért kérem, kattintson ide (link az előnyökre).