Szabályozás

A hatósági autentikáció jogszabályi háttere

A 2008. évi XCVI. törvény módosította a Cégtörvény (2006. évi V. törvény) 15.§-ának (3) bekezdését, így a céginformációs szolgálat a közfeladatot ellátó szervek részére ingyenesen bocsátja rendelkezésre az általuk kért céginformációt.

A Cégtörvény értelmében tehát a közfeladatot ellátó szervek, amennyiben az a közfeladat végzéséhez szükséges, ingyenesen vehetik igénybe az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgáltatását.

A Cégtörvényt 2013. február 1-i hatállyal módosította a 2012. évi LXXXV. törvény, mely értelmében a közfeladatot ellátó szervek a hatósági eljárások során a cégeket nem kötelezhetik cégkivonat és aláírási címpéldány benyújtására. E szervezetek számára a Céginformációs szolgálat ingyenesen bocsátja rendelkezésre a kért céginformációkat. Esetükben sem az adatszolgáltatás, sem az adattovábbítás nem köthető díjfizetéshez.