Benyújtandó dokumentumok

Belépési nyilatkozat

Az SSL tanúsítványok megrendeléséhez szükség van a Belépési nyilatkozat aláírására, melynek benyújtását a választott hitelesítési szintnek megfelelően követeljük meg, illetve a rendelés során felmerülő egyéb dokumentumok benyújtásának módja is osztálytól függő.

Belépési nyilatkozat aláírási módjai

Hitelesítési osztály Közjegyző előtt NetLock Kft. képviselője előtt* Emailen (scan), faxon vagy postán beküldve
A osztály
B osztály
C osztály

"A" osztályú tanúsítvány esetén

A Belépési nyilatkozatot aláírás-hitelesítés keretében egy közjegyző előtt kell aláírni, majd ezután a hitelesített példányt eredetiben, a NetLock címére (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) elküldeni.

A rendeléshez szükséges egyéb dokumentumok tekintetében:

  • ha a közjegyző a záradékban említést tesz a cégkivonatról, akkor elegendő azt, illetve minden egyéb, rendeléshez szükséges dokumentumot másolatban eljuttatni a Netlock Kft. -hez (levélben, vagy faxon az +36 1 700 2828-es számra, vagy e-mailben (scannelve) a kerelmek@netlock.hu címre).

  • ha a közjegyző a záradékban nem tesz említést a cégkivonatról, akkor a hiteles cégkivonatot eredetiben, minden további dokumentumot pedig másolatban szükséges eljuttatni a Netlock Kft. –hez (levélben, vagy faxon az +36 1 700 2828-es számra, vagy e-mailben (scannelve) a kerelmek@netlock.hu címre)

"B" osztályú tanúsítvány esetén

A tanúsítvány tulajdonosa ezt személyesen írja alá a NetLock Kft. regisztrációs munkatársa előtt a 1101 Budapest, Expo tér 5-7. szám alatt, ügyfélfogadási időben: hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között. Amennyiben erre nincs lehetősége, úgy közjegyző előtt is aláírhatja azt, majd az eredeti, hitelesített példányt kérjük a fenti címre postán megküldeni. Budapesti székhely esetén igénybe tudja venni mobilRA szolgáltatásunkat, melynek során az aláírás megtételéhez nem szükséges cégünkhöz befáradnia, hanem kollégánk egy előre egyeztetett időpontban felkeresi Önt. A szolgáltatásnak külön díja van, ha igénybe kívánja venni, a kapcsolattartó és telefonszám megadásával kérjük, jelezze az info@netlock.hu e-mail címen, illetve bővebb tájékoztatásért vagy vidéki helyszín esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

*Budapesttől távoli, vidéki helyszín esetén az aláírást megteheti akár egy Ön által választott közjegyző előtt is, majd az így hitelesített Belépési nyilatkozatot küldje el eredetiben, postán címünkre.

A rendeléshez szükséges egyéb dokumentumok tekintetében:

Minden dokumentumot eredetiben kell eljuttatni elérhetőségeinkre, vagy a személyes megjelenés alkalmával átadni részünkre. Amennyiben a rendeléshez közjegyzőt vesz igénybe, úgy a kapcsolódó dokumentumokkal az „A” osztálynál részletezett módon is el tud járni.

"C" osztályú tanúsítvány esetén

Küldje el aláírva a NetLock Kft. -hez levélben, vagy faxon az +36 1 700 2828-es számra vagy e-mailben (scannelve) a kerelmek@netlock.hu címre.


Tanúsítvány igénylésekor felmerülő személyek, cégek, domainek azonosítása

Az SSL tanúsítványok esetében elengedhetetlen, hogy ellenőrizzük a tanúsítványt igénylő személyt (ügyintézőt), valamint ha cég nevében jár el, akkor a céget, a személy és a cég viszonyát, illetve cégaláírás esetén a cég nevében felhatalmazást adó személy nyilatkozattételi jogosultságát. Ha a tanúsítvány ügyében a cégaláíró jár el, a meghatalmazás értelemszerűen szükségtelen. A megrendelés során a személyes azonosításokon túl ellenőrzésre kerül a domain cím használatának jogosultsága (tulajdonjoga) is.

Mi szükséges ehhez?

1. Személy azonosításához (aki a rendelésben eljár, pl: tulajdonos vagy ügyintéző)

- személyazonosság igazolására szolgáló hatósági dokumentum: személyi igazolvány, útlevél vagy új típusú (bankkártya méretű) jogosítvány. Új típusú személyi igazolvány esetén annak mindkét oldala, régi típusúnál pedig az adatot és érvényességet tartalmazó oldalak, illetve érvényes lakcím esetén a lakcím oldala is szükséges.
- lakcímkártya (mindkét oldala)

2. Szervezet (cég) azonosításához (amennyiben az igénylő nem természetes személy)

- a gazdasági társaságokról szóló 2006. év IV. törvény (Gt.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén 30 napnál nem régebbi HITELES cégkivonat, míg Gt. hatálya alá nem tartozó szervezeteknél a szervezetet egyedi azonosítója (pl. PIR szám, alapító okirat szám stb.)
Hitelesnek tekinthető a cégkivonat, ha az alábbiak közül egy feltételnek megfelel:
- A Cégkivonat az IM elektronikus aláírásával ellátott .dosszie vagy .es3 formátumú állomány
- A Cégbíróság adta ki és pecséttel hitelesítette
- A Cégkivonat közjegyző által hitelesített Cégkivonat

- a szervezet képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya vagy egyéb szervezetek esetén ennek megfelelő funkcióval rendelkező okirat, például kinevezési okirat

3. Szervezet és személy közötti kapcsolat igazolásához

Meghatalmazás a cégjegyzék vagy kivonat szerinti aláírótól a tanúsítványt igénylő személy felé, amennyiben nem a szervezet képviseletére jogosult személy jár el. Ehhez mintákat alább talál:
http://www.netlock.hu/docs/segedletek/doc_meghatalmazas_minta.doc
http://www.netlock.hu/docs/segedletek/doc_egyuttes_meghatalmazas_minta.doc

4. Domain használat jogosultságához

Ezt a jogosultságot kollégáink ellenőrzik. Ha a tulajdonjog másé, mint az igénylő szervezet vagy személy, akkor domain használati engedélyre van szükség, melynek mintáját innen tudja letölteni:
http://www.netlock.hu/docs/segedletek/doc_domain_hasznalati_engedely.doc

A *.hu végződésű domainek tulajdonjogát itt tudja ellenőrizni:
http://www.domain.hu/domain/domainsearch/